Tagged: kreditni biro

1

Kreditni biro

Šta je kreditni biro ? Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o novčanim obavezama pravnih i fizičkih lica prema poveriocima i o njihovoj urednosti u izmirivanju tih obaveza. Kreditni biro je institucija Udruženja...