Informisanje.info Blog

Odobren uvoz polovnih automobila bez uslova 4

Odobren uvoz polovnih automobila bez uslova

Vlada Republike Srbije je uredbom od 23. aprila 2009. godine odobrila uvoz i registraciju polovnih automobila koji ne ispunjavaju EURO 3 standard, starih 10 i više godina. Uredbom koja je izvorno trebala da omogući...

258

Lična karta

Za izdavanje BIOMETRIJSKE lične karte potrebno je: – lična karta ili druga važeća isprava – na uvid, – izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest meseci, na uvid (u slučaju promene...

Informisanje.info 1

Informisanje.info

Informisanje.info je sajt na kome mozete pronaći aktuelne, interesantne, praktično upotrebljive, tačne, servisne i administrativne informacije. Prvenstveno vezane za R. Srbiju. Ideja je da sajt bude lišen nepotrebnih, neproverenih i nepraktičnih informacija, bez politike...