Category: Dokumenta građana

Produženo važenje starih pasoša – do 31. decembra 2011. godine 17

Produženo važenje starih pasoša – do 31. decembra 2011. godine

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, kojim je predviđena izmena roka važnosti starih pasoša, odnosno produženo je važenje pasoša do 31. decembra 2011. godine. Ovo je...

Sa novim tablicama ne možete u inostranstvo 11

Sa novim tablicama ne možete u inostranstvo

Prilikom izdavanja novih registarskih tablica MUP Srbije vlasnicima automobila umesto nove saobraćajne dozvole privremeno izdaje uverenje da je vozilo registrovano. Sa ovakvim uverenjem vozači ne mogu voziti automobil van garnica R. Srbije. Iako su...

Kraj čekanja po šalterima 4

Kraj čekanja po šalterima

Ugrađivanjem elektronskih sertifikata na lične karte sa čipom dobijanje dokumenata će biti olakšano. Građani će te poslove moći da obavljaju od kuće, bez zamorne šetnje od šaltera do šaltera. Svi građani koji to budu...

Pasoš za građane sa Kosova 25

Pasoš za građane sa Kosova

Uredba o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša državljanima Srbije koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, objavljena je u novom Službenom glasniku. Uredbom su predviđeni uslovi za izdavanje pasoša i građanima...

132

Pasoš Srbija

Za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA potrebno je: – važeća lična karta – na uvid; – izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest maseci, original – na uvid (samo kod istovremenog podnošenja zahteva...

258

Lična karta

Za izdavanje BIOMETRIJSKE lične karte potrebno je: – lična karta ili druga važeća isprava – na uvid, – izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest meseci, na uvid (u slučaju promene...