Category: Dokumenta građana

Kraj čekanja po šalterima 4

Kraj čekanja po šalterima

Ugrađivanjem elektronskih sertifikata na lične karte sa čipom dobijanje dokumenata će biti olakšano. Građani će te poslove moći da obavljaju od kuće, bez zamorne šetnje od šaltera do šaltera. Svi građani koji to budu...

Pasoš za građane sa Kosova 25

Pasoš za građane sa Kosova

Uredba o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša državljanima Srbije koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, objavljena je u novom Službenom glasniku. Uredbom su predviđeni uslovi za izdavanje pasoša i građanima...

133

Pasoš Srbija

Za izdavanje BIOMETRIJSKOG PASOŠA potrebno je: – važeća lična karta – na uvid; – izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest maseci, original – na uvid (samo kod istovremenog podnošenja zahteva...

286

Lična karta

Za izdavanje BIOMETRIJSKE lične karte potrebno je: – lična karta ili druga važeća isprava – na uvid, – izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest meseci, na uvid (u slučaju promene...