Author: Informisanje.info

0

Pet novih metoda saobraćajne policije

Većina vozača je primetila promene u načinu na koji saobraćajna policija spovodi kontrole saobraćaja ove godine. Suprotno ustaljenoj praksi saobraćajci su počeli da iznenađuju vozače inovativnim načinima kontrole saobaćaja. U večitoj „igri mačke i...

0

Zakon o zaštiti potrošača

Novi zakon o zaštiti potrošača Novi zakon o zaštiti potrošača stupio je na snagu 22. septembra 2014. godine. Zakon donosi niz novina koje će kupcima olakšati proces kupovine i rešenja sporova u garantnom roku....

2

Biljni Sir – Prevara Kupaca

U Srbiji se masovno prodaje “kravlji” sir koji je ustvari mesavina uvoznih biljnih sireva niskog kvaliteta. Drzava ne reaguje jer inspekcija proverava samo mikrobiološku ispravnost proizvoda koji se uvoze, jer Srbija nema laboratorije koje...

1

Kreditni biro

Šta je kreditni biro ? Kreditni biro je centralni nacionalni registar podataka o novčanim obavezama pravnih i fizičkih lica prema poveriocima i o njihovoj urednosti u izmirivanju tih obaveza. Kreditni biro je institucija Udruženja...

7

Garancija – Kako ostvariti svoja prava ?

  Zakon o zaštiti potrošača trebalo bi pod hitno menjati, bar u delu koji se odnosi na servisiranje, rokove popravke i ostvarivanje prava na reklamaciju. Iskustvo pokazuje da trgovci proizvoljno tumače odredbe Zakona i...

16

Poredjenje: Telekom, SBB i IKOM fiksna telefonija

Prava konkurencija u fiksnoj telefoniji je počela. Na tržištu su dve nove kompanije pored dosadasnjeg monopiliste “Telekoma Srbije“. Kablovski i internet operateri SSB (“SBB Jefi”) i IKOM (“IKOM Telefon”) od sada nude usluge fiksne...

Agencija za privredne registre 4

Agencija za privredne registre

Agencija za privredne registre Republike Srbije promenila je svoj internet domen. Sajt APR možete naći na sledećoj adresi: http://www.apr.gov.rs

1

Parking servis neustavno kažnjava

Ustavni sud Republike  Srbije je na 20. redovnoj sednici održanoj 12. maja proglasio kaznenu politiku „Parking servisa“ u Beogradu suprotnu Ustavu i zakonu. Kršenje zakona se odnosi na način naplate doplatnih karata za parkiranje...