Kredit u Švajcarcima – Četri Rešenja

Narodna Banka Srbije donela je Odluku kojojm pokušava da zaštiti finansijsku stabilnost građana koji su uzeli bankarski kredit u švajcarcima. Po odluci NBS, banke su dužne da korisnicima kredita vezanog za švajcarski frank ponude četiri rešenja koja treba da im pomognu pri otplaćivanju duga:

  • konverziju kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima po kursu povoljnijem za 5%, uz dalju primenu kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina
  • konverziju kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima, uz snižavanje kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima na godišnjem nivou za 1 procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od 3%, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina
  • da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se kamatna stopa na godišnjem nivou snižava za 1 procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od 3%, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina
  • da kredit ostane indeksiran u švajcarskim francima, ali se iznos mesečne rate izražen u švajcarskim francima snižava za 20% ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci od dana zaključenja aneksa ugovora, a ukupan iznos za koji su mesečni anuiteti umanjeni otplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata nakon isteka prvobitnog roka dospeća kredita. Na potraživanja čija bi naplata bila odložena u skladu sa ovim modelom banka ne bi obračunavala niti naplaćivala kamatu

Na građanima je težak izbor odluke koji model izabrati. Da li reprogramirati kredit i vezati ga za kurs Eura pa na taj način uvećati glavnicu ili ostati u švajcarcima uz smanjenje kamatne stope ? Svakako je u pitanju kocka i teška odluka za korisnike kredita koji nisu zadovoljni postupanjem države u ovom slučaju.

NBS je 2011. godine donela odluku kojom je zabranila kredite indeksirane u švajcarskim francima, a stručnjaci napominju kako je NBS još 2011. morala da sprovede svoju odluku i konvertuje kreditna zaduženja u evro. Udruženja dužnika ističu da je u međuvremenu mesečna rata uvećana dva puta, a donešeni model omogućava prosečno smanjenje mesečnog zaduženja od samo 3000din.

http://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/showContent.html?id=8075&konverzija=yes

 

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *