Zakon o zaštiti potrošača

Novi zakon o zaštiti potrošača

shopping-bags-2Novi zakon o zaštiti potrošača stupio je na snagu 22. septembra 2014. godine. Zakon donosi niz novina koje će kupcima olakšati proces kupovine i rešenja sporova u garantnom roku. Novi zakon jasno definiše vremenske intervale i mehanizam za rešavanje reklamacije.

U zakon je implementiran niz sugestija koje su došle iz udruženja potrošača. Uvedene su i nove odredbe i ukinuti troškovi za pokretanje sudskog postupka.

Novi zakon jasno definiše vremenske intervale i mehanizam za rešavanje reklamacije.

Zakon o zaštiti potrošača – preuzimanje teksta zakona

U nastavku članka predstavljamo vam najznačajnije novine u zakonu koje se pre svega tiču rešenja sporova u garantnom roku.

 

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana. 30 dana je rok za rešavanje reklamacije za tehniku i nameštaj. Prema odredbama prethodnog zakona taj rok je definisan  kao „primeren rok”, a prema novom zakonu je izražen u danima. U praksi se dešavalo da je trgovac koji je prihvatio reklamaciju nekog uređaja do sada mogao da ga drži u servisu sve dok mu ne stigne deo iz inostranstva, na primer, tako da inspekcija praktično nije mogla da reaguje.

 

Reklamirajte proizvod bez ambalaže

Potrošač može da reklamira proizvod bez ambalaže.

Nemogućnost kupca da dostavi prodavcu ambalažu robe više ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti !

 

Ukinute su sudske takse za potrošačke sporove

Po Članu Zakona 140. u postupku pred sudom u potrošačkom sporu, u smislu zakona kojim se uređuje parnični postupak, ne plaća se sudska taksa za tužbu ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000 dinara.

To praktično znači da potrošački spor mozete preneti na sud i tužiti prodavca besplatno.

 

Kako se žaliti u garanciji ? Regulisan mehanizam garantne žalbe:

  1. Kupac ulaže reklamaciju trgovcu i čeka na odgovor trgovca najviše 8 dana, rok za rešavanje reklamcije je 15 dana (30 za tehniku i nameštaj)
  2. Ukoliko nije zadovoljan odgovorom na reklamaciju kontaktira udruženja za zaštitu potrošača koja savetuju kupca i pokušavaju u pregovorima sa prodavcem da dođu do pozitivnog rešenja
  3. Kada postoji osnov za prijavu Tržišnoj inspekciji u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača, potrošač podnosi prijavu i Tržišnoj inspekciji
  4. Kao krajnja opcija rešavanja spora dolazi sudski postupak
  5. Postoji i opcija vansudskog rešenja spora. Ministarstvo sačinjava listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

 

Dugovanja prema davaocima usluga od opšteg ekonomskog interesa (npr. regulisanje isključenja sa EPS mreže)

Uvode se savetodavna tela pri javnokomunalnim preduzećima gde će biti uključeni i predstavnici evidentiranih udruženja za zaštitu potrošača. Davaoci usluga će moći da obustave pružanje usluge ukoliko potrošač ne izmiri potraživanja u roku od dva meseca.

Ako potrošač osporava dugovanje a nastavi da uplaćuje tekuće obaveze neće biti isključen sa mreže do okončanja postupka.

 

Kupovina na daljinu i odustajanje od kupovine

Kod ugovora na daljinu i ugovora zaključenih van poslovnih prostorija, potrošač može jednostrano da odustane od ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. To znači da će sada potrošač koji je na prezentaciji kupio posteljinu ili je kupio mobilni telefon preko internet sajta moći da raskine ugovor 14. dan od dana kada je taj proizvod dobio, a ne 14. dan od kada je potpisao ugovor (po starom zakonu).

 

Popravka samo ako potrošač dozvoli

U prvih šest meseci od kupovine roba će moći da se popravlja samo uz izričito odobrenje potrošača. Ukoliko je nezadovoljan, moći će da bira između popravke i zamene nekog proizvoda, a trgovac neće smeti svojevoljno i bez izričitog odobrenja potrošača robu da pošalje u servis. Na primer, ako je potrošač u reklamacionom listu napisao da traži nove patike ili cipele (pod uslovom da je reklamacija prihvaćena) trgovac će morati da mu omogući zamenu za neki drugi par obuće. Ukoliko uradi nešto suprotno zahtevu kupca, tržišna inspekcija će moći da ga kazni.

 

Više pritužbi na prodavca  –  kolektivna tužba

Definiše se pojam „kolektivni interes potrošača”. Ova zaštita odnosi se na sprečavanje nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredbi. Evidentirane potrošačke organizacije ima će pravo da podnose prijave za zaštitu kolektivnih interesa potrošača u upravnom postupku. Udruženja će moći da pokrenu postupak samo ukoliko im se minimum 10 potrošača javi sa istim problemom i istim trgovcem. Taj broj može biti i manji od 10 potrošača ako se ispune dodatni uslovi propisani zakonom. Udruženje podnosi prijavu Ministarstvu, postupak protiv trgovca vodi Ministarstvo, u krajnjoj instanci sud.

Udruženja potrošača moći će da pokrenu kolektivni postupak ukoliko im se minimum 10 potrošača javi sa istim problemom i istim trgovcem.

Trgovci će obavezno voditi „dnevnik reklamacija”

Trgovci će biti u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama potrošača koje će sadržati sve neophodne elemente iz kojih će moći da se vidi čitav tok dešavanja.

 

You may also like...

1 Response

  1. Alfred каже:

    This inuoedtcrs a pleasingly rational point of view.

    [Odgovor]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *